SKÄRGÅRN Restaurang & Bar Linanäs, 18497 LJUSTERÖ
08-542 48 550